Gerdi Verbeet

Nederland kent Gerdi Verbeet als de (ex-)voorzitter van de Tweede Kamer en als de tafeldame bij De Wereld Draait Door die door Matthijs van Nieuwkerk aangesproken wordt als “mevrouw Verbeet”. Gerdi Verbeet heeft echter meer gedaan in haar carrière dan enkel het voorzitterschap van de Tweede Kamer. In dit artikel zal een kort overzicht gegeven worden van de loopbaan van Verbeet.

Opleidingen en studie

Gerdi Verbeet doorliep het gymnasium tijdens de jaren ’60 in Amsterdam. Na het gymnasium besloot Verbeet Sociale Geografie te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Deze studie rondde ze echter niet af. Later besloot ze opnieuw te gaan studeren. Ditmaal de middelbare opleiding Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Loopbaan

Gerdi Verbeet

Na haar studie Nederlandse Taal- en Letterkunde ging Gerdi Verbeet aan de slag als docent. Tevens was Verbeet werkzaam binnen het leerlingwezen. In 1994 gooit Verbeet echter het roer om en gaat ze de politiek in. Van 1994 tot 2001 was Verbeet politiek adviseur van zowel staatssecretaris Tineke Netelbos en van PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. Na haar werk als politiek adviseur besloot Verbeet zelf toe te treden tot de tweede kamer. Op 11 december 2001 gebeurd dit ook en treedt Verbeet toe als lid van de tweede kamer voor de Partij van de Arbeid, als opvolgster voor de opgestapte Rob van Gijzel. Jammer genoeg verdween Verbeet al in 2002 uit het parlement, na slechte resultaten van de Partij van de Arbeid tijdens de Tweede Kamer verkiezingen van 2002. Het duurde echter niet lang voordat Verbeet haar gezicht weer vertoonde in de Tweede Kamer. Op 26 juli 2002 volgde Verbeet immers Eveline Herfkens op, die net was teruggetreden. Met haar herkiezing tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 en in 2006 werd Verbeet een vast gezicht voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Tijdens haar tijd voor de PvdA in de Tweede Kamer focuste Verbeet zich met name op sport, ouderenbeleid en de AOW.

Voorzitter Tweede Kamer

In december van 2006 werd Gerdi Verbeet benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer. Zij versloeg hiermee Maria van der Hoeven van het CDA en Henk Kamp van de VVD. Het is vrij bijzonder dat Verbeet zo gemakkelijk verkozen werd, gezien zij pas de tweede vrouwelijke Tweede Kamer voorzitter was. Haar voorganger Jeltje van Nieuwenhoven was de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 werd Verbeet wederom verkozen als voorzitter. In 2010 versloeg zij hiermee Charlie Aptroot van de VVD. In 2012 stelde Verbeet zich niet opnieuw verkiesbaar.

Afscheid Tweede Kamer

Op 20 september 2012 nam Gerdi Verbeet officieel afscheid als lid en als voorzitter van de Tweede Kamer. Bij haar afscheid werd Verbeet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na de Tweede Kamer

Haar vertrek uit de Tweede Kamer betekende voor Gerdi Verbeet niet dat ze met pensioen ging. Het tegendeel is zelfs waar. Na haar vertrek nam Verbeet onder andere plaats in de raad van toezicht van dierentuin Artis. Tevens werd Verbeet voorzitter van het Rathenau Instituut. Ook volgende ze Onno Ruding op als voorzitter van de Raad van Toezicht van Paleis het Loo in april 2013. Hiernaast werd Verbeet voorzitter van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en werd ze voorzitter van de Commissie Monitoring Talent naar de Top.

Kortom, Gerdi Verbeet begon haar carrière in het onderwijs maar belandde uiteindelijk totaal ergens anders: in de politiek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *