Antoine Bodar

De katholieke priester Antoine Bodar werd in Nederland bekend door zijn werk als journalist en zijn verschijningen op de Nederlandse televisie. Hoe kwam Bodar echter tot zijn werk als journalist? En waarom heeft hij de keuze gemaakt om priester te worden? In dit artikel zal een bondig overzicht gegeven worden van de loopbaan van Antoine Bodar.

Opleiding en wetenschappelijk werk

Antoine BodarHet katholiek geloof trok Antoine Bodar al op jonge leeftijd. Het is dan ook niet gek dat hij tijdens zijn middelbareschooltijd misdienaar was. Hiernaast volgde Bodar het gymnasium aan het St. Ignatiusgymnasium.  Door slechte resultaten werd Bodar echter van school gestuurd, waardoor hij op aanraden van zijn vader overdag aan het werk ging. Helemaal van school ging Bodar niet; hij bleef ’s avonds studeren aan de HBS. In 1969 slaagde Bodar alsnog voor zijn gymnasium-A diploma.

Na zijn middelbare school deed Antoine Bodar verschillende studies. Zo studeerde hij literatuurwetenschap, geschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie en theologie aan de universiteiten Amsterdam, Bazel, Leiden en Utrecht. In alle disciplines behaarde hij zijn doctoraal, dit staat gelijk aan de huidige “master”. Vijf studies was voor Bodar echter niet genoeg en hij besloot nog te promoveren in de filosofie. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift De schoonheidsleer van André Jolles.

Zijn wetenschappelijke roeping werd pas echt duidelijk toen hij in 1978 docent werd in de kunstgeschiedenis en esthetica aan de Universiteit Leiden. Dit deed Antoine Bodar tot 1983 en vanaf 1985 tot 2003. Hiernaast is Bodar in 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar christendom, cultuur en media aan de Universiteit van Tilburg.

Radio en televisie

Nog voordat Antoine Bodar actief werd als katholiek priester, was Bodar te zien op de televisie. In 1965 begon Bodar zijn carrière namelijk bij de publieke omroep. Ook maakte hij aan het begin van de jaren negentig het succesvolle programma Eeuwigh gaat voor oogenblick voor de KRO. In Eeuwigh gaat voor oogenblick ontving Bodar theologen, schrijvers en politici. Naast de televisie was Bodar ook actief op de radio. Hij werkte vanaf 1968 voor de VARA, NOS en de VPRO. Op de radio is Bodar echter nog steeds actief. Hij presenteert namelijk al sinds 2010 Echo van Eeuwigheid; het meest beluisterde programma van radio 4.

Antoine Bodar’s werk als priester

In 1985 besloot Antoine Bodar dan toch echt priester te worden. Dit lukte en hij werd tot priester gewijd in 1992. Hij werd benoemd tot paster van de Amsterdamse jezuïtenkerk “de Krijtberg”. Hij verliet in 1995 echter de parochie omdat Bodat onenigheid heeft met de jezuïten. Dit had te maken met het feit dat hij geen lid was van de orde der jezuïten.

In 1998 naar het piestercollege Sante Maria Dell’Amina, een Duitstalig college in Rome.  Hier, en aan de Pontifica Università Gregoriana, zet Antoine Bodar zijn theologische studies voort. Tevens schreef Bodar diverse columns voor het Katholeik Nieuwsblad tijdens zijn verblijf in Rome.

Op dit moment woont en werkt Antoine Bodar de helft van de tijd in Rome en de andere helft van de tijd in ’s-Hertogenbosch.